Sítotisk a digitální tisk

Pro oblast digitálního tisku nabízíme jak standardní materiály na bázi peněného PVC, tak i prémiové materiály 3A Composites Forex a Forex Print. Pro aplikace, u kterých je kladen primární význam na recyklaci, nabízíme kompozitní materiály na bázi papíru Dispa, které vykazují vynikající výsledky při digitálním i konvenčním způsobu potištění.