Výroba hřišť a mantinelů

Desky na bázi polypropylenu a polyetylenu se ve velké míře uplatňují při výrobě a dodávkách sportovišť, sportovních areálů, stadionů a dětských hřišť. Splňují dnešní náročné požadavky, kdy je důraz stále více kladen na bezpečné herní prvky, kvalitní herní sestavy, atraktivitu hřiště jako celku a dodržování přísných bezpečnostních norem. Mezi výrobky řadíme hokejové, hokejbalové a floorballové mantinely, houpadla a sestavy pro dětská hřiště, syntetický bezúdržbový led atd.