Průmysl

PET


 

PET – termoplast ze skupiny polyesterů - polyetylentereftalát (PET) je velmi dobře třískově obrobitelný plast, který má největší pevnost a nejnižší pohlcování vlhkosti z otěru-vzdorných plastů PA, POM, PET (nezpevněných). PET má optimální elektrické izolační vlastnosti a roztahuje se působením tepla jen mírně. Kromě toho má PET dobré kluzné vlastnosti a velmi vysokou odolnost proti oděru. PET je díky své vysoké rozměrové stálosti a současně malému pohlcování vlhkosti vhodný pro konstrukční součásti s komplexními obrysy a velmi těsnými tolerancemi.

PET GF – polyetylentereftalát vyztužený skelnými vlákny, který má lepší vlastnosti co se týče mechanické pevnosti, rozměrové stálosti a tepelné odolnosti.

PET GF je na základě vysoké rozměrové stálosti a současně nízkého pohlcování vlhkosti vhodný pro konstrukční součásti s velmi těsnými tolerancemi, které jsou vystaveny jak vysokým teplotám, tak i vysokým mechanickým zatížením.

VLASTNOSTI

  • Dlouhodobé pracovní teploty -20 až 115 °C
  • PET největší pevnost v tahu ze všech uvedených materiálů (nezpevněných)
  • velmi vysoká rázová houževnatost
  • nejmenší protažení při přetržení ze všech nezesílených, zde uvedených plastů nejmenší nasákavost ve srovnání s PA a POM
  • největší odolnost proti tečení z materiálů PA, POM a PET (nezpevněných)

PET GF ze skupiny otěru-vzdorných plastů (PA, POM, PET) má:

  • největší pevnost v tahu velmi
  • vysoká rázová houževnatost
  • nejmenší protažení při přetržení
  • nejnižší nasákavost
  • nejvyšší odolnost proti tečení

POUŽITÍ

PET a PET GF jsou materiály vhodné pro výrobu součástí s komplexními obrysy a těsnými tolerancemi. Příkladem použití jsou: ložiska ozubená kola spojky součásti čerpadel přesná ložiska kluzné a obrusné lišty izolační součásti elektrotechnika a jemná mechanika

Kontaktujte nás

Ing. Igor Šula

Oblast průmysl Čechy
Zobrazit kontakt
+420 602 752 027

Mgr. Jakub Vaněk

Oblast průmysl Morava
Zobrazit kontakt
+420 606 758 245

Marek Žila

obchodní zástupce, stavebnictví
Zobrazit kontakt
+420 602 542 927

Aleš Bechner

Oblast reklama/průmysl Čechy
Zobrazit kontakt
+420 602 542 928

Ke stažení