Polyamid PA


PA – Polyamid

  PA – desky a tyče z polyamidu (PA, Sustamid) jsou často používány k výrobě konstrukčních součástí s jednoduchými obrysy jako např.:ozubená kolakluzná ložiskavodící prvkycívková tělískařemeniceřídící válcetělesa čerpadelklece kuličkových ložisekPří výrobě konstrukčních součástí je třeba zvolit vhodný výchozí materiál s ohledem na mechanické vlastnosti jednotlivých typů PA.PA 6Univerzální plast pro konstrukci a údržbu strojů.Vlastnosti:dlouhodobé pracovní teploty -40 až 85 °Cvysoká pevnost v tahuvelmi vysoké protažení při protrženívysoká rázová houževnatostnejvětší pohlcování vlhkosti ze všech polyamidůnejnižší elektrický odpor ze všech polyamidůPA 6 je vhodný zvláště pro výrobu konstrukčních a kluzných prvků, které jsou vystaveny silným dynamickým zatížením a mají jednoduché profily. NOVINKA PA 6 FR SUSTAMID 6 FR - polotovary z obtížně zápalného polyamidu 6 (PA 6). Tento nově vyvinutý materiál splňuje veškeré požadavky nové evropské normy pro kolejová vozidla DIN EN 45545-2:2013. Umožňuje našim zákazníkům výrobu velkoformátových dílů i v malých sériích. Velké formáty v malých množstvíchSoučástky z obtížně zápalného polyamidu 6 bylo až do teď z důvodu technických omezení možné vyrábět pouze metodou vstřikování. Až doposud tedy nebyla několikakusová výroba velkoformátových dílů z hlediska ekonomické rentability realizovatelná. Nyní je možné tento materiál možno vyrábět pomocí extruze. Velmi vysoký index obsahu kyslíku - 40 procent SUSTAMID 6 FR se se 40 procenty vyznačuje velmi vysokým indexem obsahu kyslíku (LOI - Limiting Oxygen Index) bez obsahu fosforu a halogenů. Chování při hoření je dle UL 94 klasifikováno třídou V0.Velmi nízká hustota materiálu SUSTAMID 6 FR (1,17 g/cm³) nabízí vedle konvenčních materiálů jako např. oceli (7,85 g/cm³) značné hmotnostní, a tím i konstrukční výhody. Zároveň se materiál vyznačuje vysokou pevností, tuhostí, odolností vůči opotřebení, dobrými kluznými vlastnostmi a současně nabízí vynikající odolnost vůči korozi a chemikáliím.S materiálem SUSTAMID 6 FR cílíme především na použití v oblastech, kde jsou kladeny obzvláště vysoké požadavky na dobré chování při hoření. Sem patří především oblast transportu osob, jako např. železniční přeprava, letecký nebo lodní průmysl. Splněny požadavky nové evropské normy pro kolejová vozidla SUSTAMID 6 FR splňuje požadavky nové evropské normy pro kolejová vozidla DIN EN 45545-2:2013. Norma stanovuje přísnější požadavky na požární ochranu a nahrazuje tak veškeré dosud platné normy pro kolejová vozidla, jako např. v Německu normu DIN 5510. PA 6 GPA 6 G (Guss/odlitek) – pevný homogenní materiál s nízkým napětím a vysokým stupněm krystaličnosti. Ve srovnání s PA 6 má zlepšenou odolnost proti oděru a opotřebování a vyšší rozměrovou stálost.Vlastnosti: dlouhodobé pracovní teploty -40 až 110 °Cvyšší pevnost v tahu ve srovnání s PA 6menší roztažnost při přetržení ve srovnání s PA 6poněkud menší pohlcování vlhkosti ve srovnání s PA 6vysoká rázová houževnatostnejvyšší tepelná stálost ze všech polyamidůPA 6 G lze použít pro konstrukční díly namáhané oděrem, které mají náročnější profily a u nichž je jako dodatečná vlastnost nutná rozměrová stálost.PA 6.6PA 6.6 – díky své mechanické a tepelné stálosti, zvýšené odolnosti proti tečení, dobrým kluzným vlastnostem a odolnosti proti oděru optimální pro automatické obrábění.Vlastnosti: dlouhodobé pracovní teploty -30 až 95 °Cnejvyšší pevnost v tahu ze všech nezpevněných polyamidůvyšší protažení při přetržení ve srovnání s PA 6 Gvysoká rázová houževnatost menší pohlcování vlhkosti ve srovnání s PA 6nejvyšší bod tání ve skupině polyamidůPA 6.6 může být použit zvláště pro výrobu strojních prvků, které musí být odolné vůči vysokým zatížením tlakem a mají náročnější profil.PA 12PA 12 – typ polyamidu s minimálním pohlcováním vlhkosti a tedy i nejvyšší rozměrovou stálostí.Vlastnosti: dlouhodobé pracovní teploty -50 až 80 °Cnejmenší pevnost v tahu ve skupině polyamidůnejvětší protažení při přetržení ze všech polyamidůvysoká rázová houževnatost minimální pohlcování vlhkosti ze všech polyamidůnejnižší bod tavení ze všech polyamidůPA 12 je vhodný pro výrobu konstrukčních dílů s rozměrovou a tvarovou stálostí, které mohou přicházet i do přímého styku s vodou nebo chemikáliemi a při nízkých teplotách musí odolávat rázovým namáháním.PA 6 GF/PA 12 GF (ZPEVNĚNÝ PA)PA 6 GF/PA 12 GF – vykazuje, při dodržení vysoké odolnosti proti oděru, vyšší pevnost, tuhost, odolnost proti tečení a rozměrovou stálost ve srovnání s nezpevněným PA 6, popř. PA 12. Tento typ polyamidu umožňuje použití při vysokých teplotách a při obrábění má menší sklon k vytváření ostřin.Vlastnosti: dlouhodobé pracovní teploty -20 až 120 °Cnejvětší pevnost v tahu ze všech typů PA, POM a PETvelmi vysoká rázová houževnatostnejnižší protažení při přetržení ze všech uvedených termoplastůvysoké pohlcování vlhkosti ve srovnání s PA 6 G max.tepelná tvarová stálostPA 6 GF/PA 12 GF je vhodný zvláště pro výrobu strojních prvků, které jsou vystaveny velmi vysokým zatížením a i při vysokých teplotách musí být tvarově stálé.PA 6 + MOS2 (ZPEVNĚNÝ PA)PA 6 + MoS2 – vykazuje po přidání sirníku molybdenitého zlepšené kluzné vlastnosti a charakteristiky odolnosti proti oděru a velmi dobré vlastnosti pro nouzový chod.Vlastnosti:dlouhodobé pracovní teploty -40 až 100 °Cvysoká pevnost v tahu velmivysoké protažení při přetrženívysoká rázová houževnatostponěkud nižší pohlcování vlhkosti ve srovnání s PA 6lepší kluzné vlastnosti ve srovnání s PA 6PA 6 + MoS2 lze velmi dobře použít pro výrobu ložiskových a kluzných prvků, které mohou být použity i při chodu nasucho bez nutnosti údržby.

Kontaktujte nás

Marek Žila

obchodní zástupce, stavebnictví
Zobrazit kontakt

Aleš Bechner

Oblast reklama/průmysl Čechy
Zobrazit kontakt

Mgr. Jakub Vaněk

Oblast průmysl Morava
Zobrazit kontakt
+420 606 758 245

Ing. Igor Šula

Oblast průmysl Čechy
Zobrazit kontakt